top of page
  • Writer's pictureI/O

Bud TumantangisHa paglunsul-lunsul ku

Naglangan susa-atay

Bang ta kaw katumtuman

Mapasandung in limabay


In kasi ku kaymu

Tuhan in taghinduan

In jantung ku magiling

Bang kaw ri’ katandawan


Bud Tumantangis ku

Pagun kaw pakusuga

Tausug anak-apu’ mu

Ihilas dugu’-nywa


Ha tanda’ sin paglasa

Hijanji’ ku hisapa

Di’ ta kaw pasusahun

Ha pagbawgbug bangsa


Bud Tumantangis ku

Mahugut in pangatay

Misan hi siyu atu

Tindugan da ha pantay


Bang kadal ku mabut na

Ha pasal mu tagama

Misan ha lupa’ punud

Di’ matay in paglasa.

Kommentare


bottom of page