top of page
  • Writer's pictureI/O

Uno in Nahinang Ku

Uno in nahinang ku dusa

Mayta aku giyantian mu

Mahunit ku taymaun

In baran ku pindahan mu


Duun na magsandung

Bang dumatung na in duum

Pikilan ku magkahiluhala

Dih na makatuna

Ha pagtumtuman kaymu, Indah…


Uno in nahinang ku

Mayta aku binin mu

sin wai dusa ku kaymu


Di ku tuud mataymah

Mata daran limuluha

Ha pagtumtuman kaymu


Mayta mu iyakalan

In baran piyasaran

Binin mu, Dayang

Atay ku kiyasakitan

Ikaw in parsababan


Duun na magsusah

Pagkatumtuman in naka una

Magbalik pakaw baha Dayang kaku

Atay na nangandu kandu

Kasusahan limanduh


Uno in hinangun

Magsinup kaw pa jantung

Sapantun hangin


Duun na magsandung

Bang magtagna na in duum

Pikilan ku magkahiluhala

Di na makatuna

Ha pagtumtuman ku kaymu, Indah…bottom of page